Historie

Sponsoring van VDZ kent al een lange geschiedenis. Hierna volgt een korte bloemlezing uit de rijke sponsorhistorie van VDZ.

Donateurs en adverteerders
In de beginjaren waren het meestal de bestuursleden die de financiële ondersteuning regelde. Later wordt door het bestuur een beroep gedaan op medewerking van alle leden voor het werven van donateurs. Vanaf het eerste moment dat er een clubblad uitgebracht wordt, is er sprake van financiële ondersteuning door leden, bedrijven en adverteerders. We zien in die beginjaren al advertenties van:

 • Fa. A.J. Berkhout, Loodgietersbedrijf en Erkend Gas- en Waterfitter
  Dit bedrijf bestaat uit (oud) bestuurs- en kaderleden en nog steeds leden en sponsoren van VDZ.
 • O.L.B. Hommelseweg
  Ook nu nog adverteerder in ons clubblad en leverancier van VDZ tenues.
 • Assurantiekantoor Assen
  Oud-bestuurslid en nog steeds lid van de Sponsorgroep VDZ-Hogerop.

In het jubileumboek VDZ 75 Jaar worden enkele advertenties van de trouwe garde getoond naast de huidige, meest recente advertenties van dezelfde sponsors.

Reclameborden langs het hoofdveld
In 1988 wordt door Toon Pouwels en Bert Sark het initiatief genomen om structureel reclameborden langs het hoofdveld te plaatsen. In zeer korte tijd wordt door hen, met hulp van een aantal andere actieve leden, het aantal sponsors en contracten uitgebreid. Uiteraard zorgt deze actie voor een welkome en jaarlijks terugkerende financiële bijdrage voor de verenigingskas. Gelukkig worden de sponsorcontracten in de meeste gevallen zonder meer verlengd. Het bewijs? Een groot aantal van de huidige reclamebordsponsors zijn in die periode, 20 jaar geleden, gestart.

Sponsorgroep VDZ Hogerop
In 1992 wordt de commissie “VDZ Hogerop” opgericht bestaande uit de initiatiefnemers Willem Meijer, Evert van Amerongen, Thijs Koevoet en Raoul Godijn. Het doel van deze commissie was en is “het verwerven van financiële middelen teneinde de faciliteiten voor selectie elftallen, zowel senioren als jeugd, te verbeteren”. Een brede doelgroep, derhalve. De naam VDZ Hogerop refereert aan de doelstelling om VDZ zowel in sportief als organisatorisch opzicht te verbeteren. Overigens zonder de amateurstatus prijs te geven. Géén betaling van spelers, dus! Al snel na de start bestaat de Sponsorgroep VDZ-Hogerop uit 45 bedrijven.

Professionalisering sponsororganisatie
De Sponsorcommissie VDZ-Hogerop verzorgt al snel na de oprichting op verzoek van het bestuur de centrale coordinatie voor alles wat met sponsoring te maken heeft. Een professionaliseringsslag wordt doorgevoerd. Diverse nieuwe sponsormogelijkheden worden opgezet waaronder hoofdsponsor(s) selectie-elftallen VDZ 1, VDZ 2 en VDZ 3, kledingsponsor, materiaalsponsor, reclamebordsponsor en lid van de Sponsorgroep VDZ Hogerop.

Bijzondere sponsorevenementen
De Sponsorcommissie VDZ-Hogerop organiseert regelmatig voor hoofdsponsors en leden van de Sponsorgroep VDZ-Hogerop bijeenkomsten waarbij, naast een nuttige en/of sportieve activiteit, altijd de gelegenheid wordt gegeven om zakelijke contacten te leggen en in stand te houden. In de loop van de afgelopen jaren heeft VDZ-Hogerop de volgende bijzondere activiteiten georganiseerd waarbij wij veel positieve reacties van sponsors mochten ontvangen.

Enkele bijzondere evenementen van de Sponsorgroep VDZ-Hogerop:

 • Tussen 1994 en 2010 diverse leuke en nuttige sponsorbijeenkomsten en activiteiten waaronder een inspirerende bijeenkomst met TV-presentator Jan Roelfs en Vitesse trainer The Bos in voorjaar 2010.
 • In mei 1994 speelt VDZ op ’t Cranevelt een wedstrijd tegen het nationale WK-elftal van Nigeria, getraind door de Nederlander Clemens Westerhof.
 • Clemence Westerhof houdt in datzelfde jaar voor de sponsorgroep een lezing tijdens een geanimeerde wijnproeverij. Plaats van handeling is een zaal van onze sponsor Hotel Blanc / Cafe Noir.
 • In november 1995 wordt een bedrijfsbezoek gebracht aan sponsor Bakkerij Schipper te Apeldoorn.
 • In december 1996 komt Karel Aalbers, destijds nog druk met het Gelredome project, een interessante lezing houden voor een groot gezelschap met als titel “Sportsponsoring, een wederzijds belang”.
 • De sponsorbijeenkomst van 4 november 1997 wordt gehouden in het nog in aanbouw zijnde Gelredome, waar een rondleiding wordt verzorgd, gevolgd door een gezellige borrel.
 • In juni 1998 wordt door de SNS bank een lezing gehouden over de in 2002 in te voeren Euro. Tevens is er een rondleiding in het juist geopende gebouw van onze sponsor HEAO Arnhem.
 • De wedstrijd VDZ – Vitesse, de prijs voor het winnen van de Arnhem Cup (de 5e keer!), wordt gecombineerd met een bijzondere sponsoravond op 17 augustus 1999. Een groot aantal sponsors en hun relaties geven acte de présence en kunnen genieten van een leuke wedstrijd (5-0 voor Vitesse) en een gezellig vervolg in de grote feesttent naast ons (in verbouw zijnde) clubhuis.
 • In 2000 werd, samen met de hoofdsponsors, een fraaie brochure ontwikkeld waarin de activiteiten van VDZ, de sponsorcommissie en de sponsormogelijkheden worden toegelicht. Het uitgangspunt van de samenwerking tussen VDZ en haar sponsors is de WIN-WIN situatie.
 • In 2001 en later worden er jaarlijks gezellige en nuttige sponsorbijeenkomsten georganiseerd, veelal met medewerking van en bij leden van de Sponsorgroep VDZ-Hogerop.
 • In 2008 is er in het Gelredome een succesvolle en drukbezochte sponsoravond met als gastsprekers de toenmalige Vitesse trainer Aad de Mos en zijn dochter, en tevens spelersmakelaar, Tessa de Mos.
 • In 2008 wordt de nieuwe hoofdsponsor Willemsen Makelaars gepresenteerd tijdens de feestijlijk en drukbezochte opening van het nieuwe hoofdveld tijdens de gewonnen wedstrijd VDZ 1 – Kilder 1 (eindstand 1-0).
 • In 2010 treedt reclamebrijf D-Box toe tot de VDZ familie en vervangt alle reclameborden langs het hoofdveld door nieuwe en grotere exemplaren, waardoor alle bordsponsors goed zichtbaar zijn voor alle toeschouwers.
 • In 2011 wordt bekend gemaakt dat Burgers Zoo voor 3 jaar de hoofdsponsor en shirtsponsor wordt voor de gehele jeugdafdeling. Een samenwerking waar VDZ beretrots op is.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met de Sponsorcommissie.

Sponsor uitgelicht

Op deze plek kan een beschrijving en het logo van uw bedrijf staan. Neem contact op over deze sponsormogelijkheid.